Selamat Datang Di Cikal!

 

Pesan dari Head of School Cikal, Ibu Najelaa Shihab bersama seluruh komunitas Cikal! 

Mari menjadi pembelajar sepanjang hayat!! 

 

https://www.youtube.com/embed/b-Eyjjl1WSU